dimecres, 30 de març de 2016

LA FOTO DENÚNCIA DEL DIA 30-03-2016

Amposta. Carrer Murillo cantonada amb l'Amèrica. 

Un cotxe aparcat aquí faria nosa... Què fa un camió?