dimecres, 25 de maig de 2016

LA FOTO DENÚNCIA DEL DIA 25-05-2016

Amposta. Carrer Roig i Treig. 

Dissabte de la Festa del Mercat a la Plaça. 

El cotxe estava deixa, deixat, o sigui, no va ser un moment... Vaig passar sobre 2/4 d'1 del migdia i vaig tornar a pasar que qüasi eren les 3 que va serquan vaig fer la foto.

Diumenge al mateix lloc un altre cotse, si fa o no va igual que aquest.