dimarts, 3 de maig de 2016

LES FOTOS DENÚNCIA DEL DIA 3-05-2016

Amposta. Carrer Sebastià Juan i Arbó.

Barreres arquitectòniques.