dissabte, 2 de juliol de 2016

LA FOTO DENÚNCIA DEL DIA 2-07-2016

Amposta. Carrer Bolívia. 

Es veu perfectament. No cal afegir cap comentari.