dijous, 7 de juliol de 2016

LA FOTO DENÚNCIA DEL DIA 7-07-2016

Amposta. Carrer Murillo. 

Furgoneta reincident. Pràcticament no hi ha cap dia que estigui ben aparcada. 
El propietari no la entra a casa perquè no puja per l'ascensor.