dissabte, 9 de juliol de 2016

LES FOTOS DENÚNCIA DEL DIA 9-07-2016

Amposta. Carrer Amèrica cantonada amb l'avinguda de Catalunya.

Què me dieu d'aquest aparcament? 
Bestial, no?