dijous, 21 de juliol de 2016

RESCLOSES CANALET DE LA RÀPITA (3)