dimarts, 9 d’agost de 2016

LA FOTO DENÚNCIA DEL DIA 9-08-2016

Amposta. Carrer Barcelona. 

Aturat sobre el pas de vianants. 

Imagino que el ocnductor deu d'anar poc a peu...