dimarts, 6 de setembre de 2016

LA FOTO DENÚNCIA DEL DIA 6-09-2016

Amposta. Carrer Bolívia. 

Segons el codi de circulació els cotxes aparcats hurien d'estar al menys a 4 metres de la cantonada. 
Amb que no traspassin la línia que maquen les cases (no la vorera) es podria tolerar. 
Aquest, senzillament fa nosa als que volen girar cap a la dreta.