dimecres, 5 d’octubre de 2016

LA CRUA REALITAT DE LA SITUACIÓ LABORAL

Més enllà de les estadístiques oficials, la realitat del mercat laboral és ben diferent. No tot és tan bonic com quan ens diuen que l’atur baixa o que les cotitzacions a la Seguretat Social pugen... Primer caldria veure com són els llocs de treball que s’ocupen, temps, condicions, sou... Un estudi exhaustiu arribaria a la conclusió que la majoria d’aquests llocs de treball (assalariats o autònoms) són temporals, precaris i mal retribuïts.
Com sempre faig en casos com aquests, millor posar un exemples per a que us pugueu fer una idea de quina és la crua realitat (tot i que, evidentment, no tots els casos seran com aquests)
L’altre dia una amiga ens explicava que des de fa 4 mesos treballa a un escorxador d’aus (no cal que us digui el nom, veritat?) Treballa per mig d’una empresa de treball temporal, o sigui, l’empresa sé desentén de la contractació directa, li renoven el contracte de mes en mes i no l’avisen fins el darrer dia.

-El matí del dia que s’acaba el contracte penso que tal vegada el dia següent ja no treballaré.

Aquesta amiga té més de 50 anys... Com sé pot tenir en una situació així a una persona?
I encara està agraïda de poder treballar baix d’un sostre, ja que normalment ha treballat al camp i allí les condicions són molt més dures:

-Ens feien treballar amb pluja i fang... A Campredó, quan plovia, ens posàvem l’impermeable i a treballar...  

Al cap d’uns dies vaig trobar a un jove amb formació universitària de 30 anys. Després de les salutacions habituals (hola, hola, com estàs...? Bé i tu...?) Me va dir que estava content perquè havia trobat feina a Telepizza.

-De repartidor? –Li vaig preguntar-

-Sí, de repartidor... No és molta cosa, però pitjor és res...Al menys tindré uns ingressos...

Per la meva experiència laboral us puc dir que una part dels treballadors autònoms no té unes millors condicions. N’hi ha qui es dóna d’alta només quan té feina seguida... HI ha un que quan ve a donar-se de baixa ens diu:

-Amb el que m’estalvio aquest mes d’autònoms ja tinc per al carro del súper.

D’altres són (haurien de ser) treballadors per compte aliè a qui els fan donar d’alta com a treballadors per conte propi. En alguns casos els ingressos són tan baixos que la Tresoreria General de la Seguretat Social els hi diu que no s’han de donar d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms.
Tenim clients que tenen un historial d’altes i baixes d’activitat extensíssim: quan troben feina es donen d’alta i quan se’ls hi acaba presenten la baixa i si acaben el dia 15 diuen que els hi dones a partir del darrer del mes anterior i així s’estalvien cotitzar un mes (no es prorrateja) Tan els hi dóna que tinguin un mes menys cotitzat...
Si continua governant el PP i segueix pegant ma de la guardiola de les pensions, igual el dia que es jubilen se trobaran que no tenen dret a cobrar...

Quin sistema què tenim! No penseu que s’hauria de canviar? Per si sol segur que no canviarà. No penses fer res?