divendres, 6 de gener de 2017

PRESEGUINT ALS DÈBILS

Sovint he criticat les formes que fa servir l’Agència Tributària a l’hora de recaptar. També sovint ens en adonem que no reben el mateix tracte els grans defraudadors que aquells contribuents que han comès alguna petita irregularitat (conscients o no) a la seva declaració de la Renda o s’han oblidat de presentar un pagament i se’ls multa inexorablement... És el que jo anomeno aconseguirdiner fàcil. És molt més fàcil recaptar una petita quantitat com a conseqüència d’una liquidació practicada per l’AEAT o l’import d’una multa per haver presentat una declaració fora de termini, que no iniciar un llarg i farragós procediment d’inspecció i del que no sempre s’acaba cobrant el deute contret.    
L’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) també fa servir mètodes similars i es dedica a perseguir els jubilats que cobrencomplements per mínims quan tenen ingressos per altres conceptes i la quantia total supera l’import de 7.116,18€ anuals (una mica inferior a la pensió mínima que és de 8.449,00)
Per a tenir dret al cobrament íntegre de la pensió s’ha d’haver cotitzat al menys durant 35 anys. De no ser així, l’INSS té complementa la pensió fins arribar a l’import de la pensió mínima. Però tal com he explicat, igual t’ho donen com t’ho poden prendre.
El passat més d’octubre mon pare va rebre una carta certificada a l’antic domicili de la Galera on ja fa més de 10 anys que no hi viu mentre la meva dona i jo estàvem de viatge. Tot i que mons pares (que tenen 88 i 85 respectivament) van intentar esbrinar el seu contingut, fins que la vaig llegir jo quan vàrem tornar de viatge, no van conèixer el seu abast.
Li comunicaven que per les dades que els havia facilitat l’Agència Tributària (una espècie de Gran Germà econòmic) sobre la declaració de la renda de 2014, mon pare havia sobrepassat el límit màxim per a rebre el complement per mínims i que havia de tornar una mica més de 400€. Fins i tot li establien un calendari de pagament per a que no li suposés una dificultat pagar-ho  (quina generositat per part de l’INSS!)  
Però de què ens estaven parlant??? Quins mínims??? SI MON PARE NO COBRA MÍNIMS!!!
És cert que els ingressos declarats per mon pare des de fa uns anys han sofert un petit increment degut a que abans no declarava la petita pensió que cobra de França (uns 150€ mensuals) De totes maneres cal dir que tot hi declarant la pensió estrangera, a la seva declaració de la Renta li retornen l’import íntegre de les retencions, es a dir, el resultat final no li varia per a res.  
Com no podia ser d’una altra manera li vaig redactar un recurs que vaig presentar pel registre general de l’AEAT el dia 2 de novembre, evidentment oposant-se a la resolució dictada per l’INSS per considerar-la improcedent.
A data d’avui, i quan ja ha passat més d’un mes i mig des de que es va presentar el recurs, l’INSS encara no ha contestat. De totes formes, segons la nova llei de Procediment Administratiu que va entrar en vigor el passat 2 d’octubre, les administracions disposen d’un màxim de 6 mesos per a fer-ho i ho han de fer! O sigui, ja no val allò del silenci administratiu, tan si és positiu com negatiu.
Estic desitjant llegir la resposta i com justifica l’INSS la ficada de pota. Fins al coll!!