dimecres, 11 de gener de 2017

UNES PREGUNTES...

Carrer Verge del Pilar. 

Si cada dia es recull la brossa....

Com poden estar els contenidors plens en 24 hores? (perquè hi estaven o al menys tenien la boca obstruïda, en dono fe) 

Carrer Amèrica. I si és així, no s'hauria d'estudiar col·locar un segon contenidor de rebuig a determinades illes?