dissabte, 25 de març de 2017

LA CIUTAT QUE VOLEM 25-03-2017

Passeig del Canal. 

Manca de manteniment del mobiliari urbà.