dissabte, 25 de març de 2017

XIQÜELOS I XIQÜELES DEL DELTA. DIADA DE CASTELLÓ (Resum de l'actuació)