dimarts, 11 d’abril de 2017

HISTORIETES DE LA ‘P’ MILI

Un governador militar d’una determinada regió militar un dia va anar a visitar una caserna. Mentre estava al despatx del comandant es va aproximar a una finestra i va dirigir la seva mirada cap el pati. Des d’allí va veure com un soldat custodiava una figuera que hi havia a un costat. Es donà la volta i dirigint-se al comandant de l’aquarterament, li va preguntar:

-Què fa aquell soldat custodiant la figuera?

-No ho sé... Quan me van destinar a aquest quarter, ja es feia... I jo ho vaig continuat fent...  

Llavors, el governador militar li va explicar el motiu pel qual, cada dia, quan es distribuïa la guàrdia, es destinava un soldat a la figuera del pati. 

-Fa més de 20 anys, quan jo era el comandant d’aquest aquarterament, un dia ens vam trobar un soldat penjat de la figuera. Llavors vaig ordenar arrestar-la i, cada dia s’hi destinava un soldat per tal de complir l’ordre que jo mateix havia signat. Per tant, des d’avui mateix ja li pots aixecar l’arrest.

Quan vaig estar a Cartagena, recordo que a un costat del pati d’armes del Centre d’Instrucció de Marineria hi havia un pal d’un vaixell. Què feia allí? Segons ens van explicar també estava arrestat perquè un dia un soldat que s’hi havia enfilat, va caure i es va matar. Des de llavors estava arrestat. Cal suposar que el van substituir per un altre pal.

MÉS INFORMACIÓ: