dijous, 18 de maig de 2017

LA CIUTAT QUE VOLEM 18-05-2017

Embarcador del Club de Rem. 

La neteja d'aquest espai no és cosa de l'Ajuntament... 

Però la gent podria ser més neta i no tirar res al riu.