dilluns, 1 de maig de 2017

XIQÜELOS I XIQÜELES DEL DELTA. Diada de Perafort. Resum