divendres, 5 de maig de 2017

XIQÜELOS I XIQÜELES DEL DELTA. DIADA DE PERAFORT 1