dissabte, 6 de maig de 2017

XIQÜELOS I XIQÜELES DEL DELTA. DIADA DE PERAFORT 2