dimarts, 12 de juliol de 2016

LES FOTOS DENÚNCIA DEL DIA 12-07-2016

Amposta. Parc del darrere del Miquel Granell. 

Joguet trencat i abandonat. 
Segur que aquí no el va portar el xiquet totsol...