dimarts, 30 de maig de 2017

XIQÜELOS I XIQÜELES DEL DELTA. DIADA DE L'ALDEA 3