dimarts, 5 d’abril de 2016

LES FOTOS DENÚNCIA DEL DIA 5-04-2016

Amposta. Avinguda de Catalunya. 

Barreres arquitectòniques.